Image Comparer Tutorial in Dutch

Zoek dubbele foto's

We geven hier een recensie over de applicatie Image Comparer van Bolide Software. Deze software applicatie is bedoeld om min of meer gelijke of exact dezelfde afbeeldingen te vinden. Dit kan nuttig zijn voor diegenen die veel afbeeldingen verzamelen en duplicaten of afbeeldingen met een lagere kwaliteit willen verwijderen. De applicatie kan ook gebruikt worden bij het kiezen van de beste afbeelding uit een serie van opnames. Ok�, laten we verder gaan...

Bij elke start van het programma (als het overeenkomende invulvak niet is aangevinkt) zal de "Vergelijking wizard" worden getoond. Deze kan gebruikt worden om snel een zoekopdracht uit te voeren naar duplicaten of overeenkomende afbeeldingen.

Comparison wizard

Afhankelijk van het resultaat dat u wenst kunt u kiezen uit twee opties. De applicatie maakt gebruik van de term "Galerij" om een groep afbeeldingen aan te duiden die voor kunnen komen in ��n of meerdere mappen. Wanneer u afbeeldingen vergelijkt binnen een Galerij, zal het programma elke afbeelding vergelijken met al de andere afbeeldingen in de Galerij. Wanneer u zoekt tussen twee Galerijen (groepen met afbeeldingen) zal het programma elke afbeelding uit de eerste Galerij vergelijken met alle afbeeldingen uit de 2de Galerij en er zal geen zoekopdracht binnen de Galerij plaatsvinden. Galerijen zijn een handig hulpmiddel om afbeeldingen die verspreid staan in verschillende mappen toch op ��n plaats te laten zien.

Nu de tweede stap. Als voorbeeld stellen we dat we gelijke afbeeldingen willen vinden binnen ��n Galerij (bij 2 Galerijen voeren we dezelfde handelingen uit). Het programma zal aangeven dat u een naam voor de Galerij moet invoeren en er afbeeldingen aan toe moet voegen.

Nadat u afbeeldingen heeft toegevoegd zal het programma u vragen welke afbeeldingen u wilt vinden. U kiest vervolgens de map waar de resultaten moeten worden opgeslagen en u drukt op de knop "Gaan". Het programma zal de afbeeldingen indexeren en een zoekopdracht uitvoeren volgens de opgegeven criteria. U kunt dan altijd de opgeslagen resultaten en de bewaarde Galerijen openen.

In plaats van de wizard te gebruiken kunt u ook handmatig galerijen aanmaken. U doet dit door in het menu-item "galerij" de "Galerij aanmaken" regel te kiezen (Ctrl-N) of te klikken op dit pictogram: . Daarna kiest u de map die u aan de galerij wilt toevoegen en vult de naam van de galerij in. De geselecteerde afbeeldingen zullen worden ge�ndexeerd en voorbeeldplaatjes worden getoond op het scherm. U kunt afbeeldingen aan de galerij toevoegen of er uit verwijderen. Om afbeeldingen toe te voegen klikt u met de rechtermuisknop op een van de afbeeldingen zodat het contextmenu te voorschijn komt en u kiest hieruit de regel "Afbeelding toevoegen aan galerij". Daarna kunt u een of meerder afbeeldingen toevoegen. Om een map toe te voegen kiest u "Voeg map toe aan galerij". In het dialoogvenster dat vervolgens verschijnt kiest u de map, die vervolgens zal worden ge�ndexeerd waarna alle gevonden afbeeldingen worden toegevoegd aan de galerij. U kunt ook afbeeldingen uit de galerij verwijderen en fysiek afbeeldingen van de harde schijf wissen.Daartoe selecteert u de regel: "Geselecteerde afbeelding(en) verwijderen uit de galerij" (Ctrl-Del) of "geselecteerde afbeeldingbestand(en)verwijderen" (Shift-Del) uit het contextmenu. Om meerder bestanden te kiezen, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt en klikt op de afbeeldingen die u wilt selecteren.

Laat ons nu kijken naar het hoofdkenmerk van de applicatie, namelijk het vinden van gelijke afbeeldingen. Allereerst moet aan het programma duidelijk maken hoe groot de verschillen tussen de afbeeldingen mogen zijn. U doet dit door het menu-item "Extra > voorkeuren" (F10) te openen. First of all you should tell the program how different the images can be. To do this, open the "Preferences" ().

Indien u exacte duplicaten wilt vinden, beweegt u de "overeenkomsten drempel" schuif naar uiterst recht (100%). Als u overeenkomstige afbeeldingen wilt vinden schuift u de aanwijzer meer of minder naar links. Dit zal de verwerkingstijd wel doen toenemen. U kunt ook een of meerdere selectievakjes aanvinken in het "zoeken naar gewijzigde afbeeldingen" kader als er gedraaide of gespiegelde afbeeldingen bestaan. Nu we toch in het Voorkeuren venster zijn is het handig om meteen maar de andere opties te beschrijven.

Onder het tabblad "Algemeen" kunt u de grootte van en het maximale aantal miniaturen specificeren. (Deze grens is aangebracht om er zeker van te zijn dat het programma niet teveel geheugen zal gebruiken). Onder het tabblad "Talen" kunt u een van de 13 aanwezige talen kiezen voor de menu's en dialoogvensters.

Zo, alle voorkeuren zijn ingesteld - Laten we doorgaan met vergelijken.

Het programma ondersteunt twee manieren van vergelijken: Binnen ��n enkele galerij () en tussen twee galerijen. ().In het eerste geval zal het programma elke afbeelding met alle andere binnen de galerij vergelijken; in het tweede geval wordt elke afbeelding uit de eerste galerij vergeleken met alle afbeeldingen uit de tweede galerij, maar afbeeldingen binnen een galerij worden niet vergeleken. Als u de tweede manier kiest zal het programma u vragen een tweede galerij te kiezen. Als deze nog niet bestaat moet u die eerst aanmaken voordat u een vergelijking kan maken met de eerste galerij. In beide gevallen zal het programma u vragen een naam in te vullen voor het resultatenbestand. Heeft u dit gedaan dan kunt u in het vervolg dit bestand openen en de nodige acties ondernemen om afbeeldingen te vinden die voldoen aan de criteria die u heeft opgegeven bij de Voorkeuren. Na de nodige berekeningen zal het "afbeeldingenparen" tabblad verschijnen in het programmavenster naast de "Top 10 soortgelijke afbeeldingen" veld. Dit veld zal 10 afbeeldingen laten zien (als die er zijn) die het meest gelijken op de geselecteerde afbeelding.

Laten we nu gaan naar het tabblad "Afbeeldingparen"en bekijken hoe we de vergelijkingsresultaten kunnen verwerken.

Dit tabblad laat twee afbeeldingen zien en de tabel met de resultaten. Boven de afbeeldingen kunt u de naam van de galerij lezen waartoe de afbeelding behoort. In het centrum, boven de "Actions" knop wordt het overeenkomst tussen de afbeeldingen in percentages getoond. Door te klikken op de "Actions" knop wordt het overeenkomst tussen de afbeeldingen in percentages getoond. U kunt dit menu ook te voorschijn halen door met de rechtermuisknop te klikken op een regel in de tabel. De tabel heeft vijf kolommen - de twee meest linkse kolommen komen overeen met de eerste afbeelding. De "overeenkomst" kolom laat het percentage zien en de 2 meest rechts kolommen komen overeen met de tweede afbeelding. De buitenste kolommen dienen voor het markeren van afbeeldingen voor latere verwerking. Standaard wordt de tabel gesorteerd op overeenkomst tussen de afbeeldingen, maar u kunt ook overschakelen op sorteren volgens alfabet door te klikken op de kolom die de bestandsnamen weergeeft. Bovendien heeft het programma een handigheidje dat gebruikt kan worden om tegelijkertijd twee afbeeldingen in het volledige scherm weer te geven. U doet dit door te dubbelklikken op een van de afbeeldingen in de tabel rij. Door op de Esc-toets te drukken komt u weer in de normale weergave modus. U kunt ook groene pijlen in het venster zien die wijzen naar de afbeelding met de hoogste kwaliteit.

Wanneer de afbeeldingen exact gelijk zijn, zullen de pijlen naar beide afbeeldingen wijzen.

Laat ons verder gaan naar afbeeldingverwerking. Afbeeldingen kunnen zowel in paren als in groepen worden verwerkt. De verwerkingstijd van paren is echter zeer lang en niet verschillend van verwerken in groepen. Om groepen te verwerken moet u eerst aan het programma duidelijk maken welke afbeeldingen moeten worden opgenomen in de groep. Om meerdere afbeeldingparen te verwijderen uit de resultatentabel selecteert u ze door de "Ctrl-toets" ingedrukt te houden en op de te verwijderen regels te klikken. Daarna drukt op de "Del-toets" of haalt het Actiemenu tevoorschijn en klikt op "Geselecteerde paren van resultaat verwijderen"

Voor alle andere acties kunt u de markeringen in de resultaten tabel gebruiken. (De buitenste kolommen met de selectiehokjes). U kunt ook afbeelding in volledige schermweergave markeren (bij weergave van twee afbeeldingen). Dit doet u door simpelweg op de afbeelding te klikken.

U kunt afbeeldingen markeren in de automatische modus (alhoewel u niets in de wegstaat om dit handmatig te doen). Om de automatische modus te selecteren klikt u met de linkermuisknop op de kolomkop met de markeringstekens.

Nu we alle benodigde afbeeldingen hebben gemarkeerd, kunnen we bekijken wat we ermee kunnen doen.

Een klik op de "Actions" knop laat het menu hier op de schermafdruk zien:

Alle functionaliteit in het kort:

  • "Alle markeringen verwijderen" - dit haalt alle markeringstekens weg.
  • "Markeer afbeeldingen met hogere kwaliteit" - dit markeert die afbeeldingen die een hogere kwaliteit hebben (grootte, aantal kleuren, resolutie etc.) dan de andere afbeelding in het paar.
  • "Gemarkeerde afbeeldingen kopi�ren naar..." - dit opent het venster waar u een map kan kiezen om de gemarkeerde afbeeldingen op te slaan.
  • "Gemarkeerde afbeeldingen verplaatsen naar..." - idem als voorgaand, maar de afbeeldingen worden verplaatst in plaats van gekopieerd.
  • "Gemarkeerde afbeeldingbestanden verwijderen" - Dit verplaatst de fysieke afbeeldingbestanden naar de prullenbak.
  • "Vergelijkingslog opslaan..." - opslaan van het logbestand van alle acties die door het programma zijn verricht in een tekstbestand. Dit is handig als er onbekende fouten verschijnen in het programma en u de programmeurs hiervan op de hoogte wilt stellen. In dat geval kunt u het logbestand als bijlage toevoegen aan een e-mail bericht en kunnen zij eenvoudiger de fout vinden en herstellen.

Als conclusie zou ik willen vermelden dat het programma razendsnel is in het zoeken en vinden van exacte duplicaten van afbeeldingen.